Sint- Maarten

Op vrijdag 9 november vierden we op de school reeds Sint-Maarten, of Sintemette, zoals ze in Mechelen zeggen. Alle klassen trokken rond en gingen bij de andere klassen en leerkrachten zingen. Voor n keertje werd er lustig gesnoept. Onderaan deze bladzijde vind je de oorsprong van dit feest en het Mechelse Sintemettelied.

Op 11 november vieren tal van gemeenten in de Mechelse regio Sint-Maarten of "Sinte-Mette"". Volgens de overlevering leefde Sint-Maarten in de 4de eeuw van onze tijdrekening. Hij werd geboren in Pannoni, het huidige Hongarije, en diende als jongeman in het Romeinse leger. Als soldaat begaf Maarten zich op een koude winterdag naar de stad Amiens in Frankrijk.

Voor de stadspoorten ontmoette hij een naakte bedelaar die hem een aalmoes vroeg. Om de arme man te kleden, schonk Maarten hem de helft van zijn eigen mantel, die hij met zn zwaard in twee had gesneden. Later zag hij in een droom Christus met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen. Dit maakte zoveel indruk op de jongeman dat hij het leger vaarwel zei en zich geheel wijdde aan de Kerk. Hij stichtte meerdere kloosters en werd uiteindelijk bisschop van Tours (Frankrijk). Maarten overleed op 11 november 397 en werd snel heilig verklaard. Het van oorsprong kerkelijke Sint-Maartensfeest werd uiteindelijk een heus kinderfeest waarbij de kinderen zich op de gulheid van Sint-Maarten beroepen om lekkers te krijgen.

In tal van gemeenten in de Mechelse regio wordt de traditie van Sint-Maarten, "Sinte-Mette" oep zn Mechels, levend gehouden door het enthousiasme van velen. De feestelijkheden worden lokaal op een eigen, originele manier ingekleurd. Veelal bestaat de kern uit het Sinte-Mettezingen: groepjes kinderen trekken verkleed met bisschopsmijter en -mantel van deur tot deur en zingen een Sinte-Mettelied. Daarmee verdienen ze allerlei lekkers. In Mechelen droegen de groepjes vroeger een ""Sinte-Mette oep de kruk"" mee; de kleinste van de bende werd op een zelfgemaakte draagberrie rondgedragen en ontving de snoepjes in een pollepel. Dit gebruik is nu vrijwel verdwenen. Er wordt wel nog duchtig gezongen. De tekst van de liedjes varieert.

Om het lied te horen (gezongen door de Mechelaars van 6A), klik je hier.

Sinte Mette

Sinte Mette van de ruggenuchte,
Ha me zane grazen baad
Juffrake wilde me kabaske is vulle
En leut ons ni lang ne mie staan
Want he hust a ei en valling
Geft em a pastilleke en
t zal overgaan
Sinte Mette oep de kruk
Geeft nen appel of a stuk
Geeft een peir, of een smeir
Sinte Mette den beideleir
Hij h zenne mantel deurgesneeje
Oem an den erreme te geeve
E beloofde an z
n vraa
datem koekebakke zou
Ivo, Ivo datem koekebakke zou

 

Begin tekst                Schoolnieuws